Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost URBAN TRAINER s.r.o. sídlem Na Poříčí 1071/17, 110 00, Praha 1 – Nové Město,
Česká Republika, IČ: 06639402

Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich
zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na
základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a
jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

 Jaké osobní údaje zpracováváme?

Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a
heslo, vaše kontaktní údaje a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem
webu a z jakého zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem vás zaujaly a odvozujeme
z toho další údaje o vás, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web
dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a
příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo,
popř. číslo průkazu totožnosti, pokud nakupujete na splátky, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména
e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na
sociálních sítích;

3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily,
nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované
produkty (tzv. hlídací psi), vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;

4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si
objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;

5. údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci,
zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem
webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je
IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační
systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané
ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

6. údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a
také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha,
identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení
obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;

7. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží
a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování
při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční
situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;

8. údaje související s využitím call centra nebo návštěvou prodejny, kterými jsou zejména
záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč.
identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na prodejnách.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?


Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš
web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování
návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje
pro vedení vašeho účtu účtů a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže u nás nakoupíte,
používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své
zákonné povinnosti. Také vám s pomocí vašich kontaktínch údajů zobrazujeme a zasíláme naše
přizpůsobené nabídky. S vaším souhlasem předáváme údaje třetím stranám pro zobrazení
nabídek na dalších webech a také abychom vám zpřístupnili některé dodatečné služby. Ke
zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování
právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
• bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z
důvodu plnění právní povinnosti, nebo
• na základě vašeho souhlasu.
• jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu
příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen
návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše údaje
můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás
objednány, pokud s námi komunikujete


Poučení o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies:

Společnost URBAN TRAINER s.r.o. sídlem Na Poříčí 1071/17, 110 00, Praha 1 – Nové Město,
Česká Republika, IČ: 06639402, jakožto provozovatel této webové stránky, využívá na těchto
webových stránkách soubory cookie za následujícím účelem:
• měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti
a chování návštěvníků na webových stránkách;
• fungování webových stránek;
• cílení reklamy a marketingu a jejich zobrazování uživatelům, kteří s tím vyjádří souhlas.

Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů.
Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce a
umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen
„Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků
webu – tento režim je možný buď nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést
proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21
Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@urbanlife.cz. Vaše námitka bude poté
vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost
webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových
stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících
se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku
a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení
značného a odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy (marketingové cookies) jsou zpracovávány na základě vašeho
souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových
cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv
zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Podrobnější
informace o této možnosti naleznete na konci tohoto dokumentu.
Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

• požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si
vyžádat kopii,
• vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
případně omezit zpracování,
• požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz
není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
• v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
• shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Google Inc.,
Facebook, Seznam.cz, Hotjar, Adform, Afiilbox, Go Pay a externí dodavatelé IT služeb.

Co jsou to soubory cookies?

Jedná se o malé textové soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží
k rozlišování jednotlivých uživatelů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která
podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Osoba uživatele však není na
základě těchto informací identifikovatelná.
Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik
kilobajtů.
Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.
Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím
použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno,
budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich
serverů.

Jaké soubory cookies využíváme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich životnosti rozdělit na dva
základní typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy
ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, tzv. „persistent
cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně
neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné
cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

• konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
• trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon
různých prodejních kanálů
• marketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému
zacílení a remarketing (resp. retargeting)
• analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že
pochopíme, jak jej uživatelé používají
• nezbytné, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími
stranami, a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).
Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být
zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových
reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však
nelze identifikovat.

Používání souborů cookies:

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

   Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

 Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

Na našich stránkách jsou použity tyto cookies:

Důležité cookies
Umožňují vám pohybovat se na webových stránkách a využívat všechny jejich funkce.

Funkční cookies
Zaznamenávají informace o volbách, které jste provedli.

Analytické cookies
Pomáhají zlepšit výkon webových stránek.
• Google Analytics

Marketingové cookies
Používají se pro zobrazování relevantních a personalizovaných reklamních nabídek na
sociálních sítích.
• affilbox
• google adwords
• facebook
• sklik
• hotjar

Jak nastavit správu cookies ve vašem prohlížeči


Vše je o nastavení vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie
automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí vašeho webového
prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.


Pokud se u nás zaregistrujete


Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování
popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že se zaregistrujete, pak navíc provádíme
následující zpracování:

Zpracování na základě plnění smlouvy


Pokud si vytvoříte účet na webu chytryjidelnicek.cz, zpracováváme vaše identifikační a
kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte), na základě
plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet.
Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel
osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.


Zpracování na základě oprávněného zájmu


Pokud si vytvoříte účet na webu budzdrav.cz, zpracováváme vaše identifikační a
kontaktní údaje, vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte,
a to i když nakoupíte bez přihlášení) a údaje o vašem chování na webu a chování při čtení emailů
také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:
    • získání informací, na jejichž základě pro vás můžeme naše služby v budoucnu vylepšit,
aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi
službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
    • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem,
textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými
elektronickými prostředky, zaslat vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; naším
oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.
     • za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme
údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem
na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního
nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou
dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 6 měsíců, s výjimkou
předání pro předběžné posouzení, zda máte nárok na odloženou platbu, které provádíme
jednorázově při vašem nákupu.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo
uplatnit námitku.

Pokud u nás nakoupíte


Abyste u nás mohli nakoupit, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná
v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že u nás nakoupíte, pak navíc provádíme
následující zpracování:


Zpracování na základě plnění smlouvy


Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení
vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje, pohlaví, tělesné míry, chutě a nechutě v
rámci stravovacích návyků, životní návyky a zvyky - tedy údaje o vašich objednávkách. Pokud
u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným
účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s
osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme
zejména:
• abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazalo
zboží vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;
• abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení
nebo vás upozornit na odeslání zboží;
• pro potřeby platby za zboží či službu; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také
našim partnerům provozujícím platební systémy
• pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim
přepravním partnerům
• v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; v této souvislosti můžeme vaše
údaje předat také dodavateli zboží nebo servisnímu centru, jak je popsáno v části Kdo
vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
• v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call
centra
• pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky,
popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.


Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje
zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na
tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o
objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu
k vaší objednávce.


Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány. Pokud jste adresátem
zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní
údaje:
• na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy
s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;
• na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých
budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich
vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich
služeb pro naše zákazníky;
• za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
• za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi
oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování
našich služeb.


Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu
nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě
našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a
kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem
na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo
jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání
takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy
jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely
plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let k příslušné
objednávce.

Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů:

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call
centra, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a
kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho
oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
• vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás nakoupili a váš požadavek se vztahuje k
objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
• evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
• prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou
objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci;
• jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Pokud u nás uděláte pomocí
některého z kanálů objednávku, můžeme údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu
trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na
konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení
zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a
zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.


Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.


Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?


Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém
případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších
náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají
dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím
pro zobrazení reklamy na míru na dalších.


Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my
stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme
prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce,
a to:
• v souvislosti vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení
podílejí, jak je uvedeno v části Když u nás nakoupíte, konkrétně partnerům:
• partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v
souvislosti s platbou kartou,
• nutričním terapeutům, kteří se stávají vašimi osobními poradci a podléhají pod
smlouvu o mlčenlivosti,
• přepravním partnerům, zejména společnostem PPL s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta,
s.p., IČO: 47114983, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266,
• na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části
Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním
sítím, a to konkrétně:

Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde:
https://policies.google.com/technologies/ads;

Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.
facebook.com/about/privacy,

Adform, Wildersgade 10B, 1408 Copenhagen, Denmark; podmínky ochrany soukromí této
společnosti jsou dostupné zde: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?


Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při
komunikaci s vámi.


Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání
zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například na call
centru. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu
a při čtení zpráv, nahráváním hovorů na call centru.


Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?


Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu,
výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.


Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také
vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
• Právo na přístup:
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým
účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je
mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich
osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních
údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme,
můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z
naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto
osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných
osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s
poplatkem.
• Právo na opravu:
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou
nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu
opravili, popřípadě doplnili.
• Právo na výmaz:
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní
údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících
důvodů:
     • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
     • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k
       jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč
       tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
     • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo
       vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na
       základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové
       oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
     • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v
       souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned
smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování
vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení,
výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás
k tomu opravňuje?).


Právo na omezení zpracování


V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování
osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k
označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací
zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po
omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:


• popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
• vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec
toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů
upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v
budoucnu takové údaje stejně poskytli);
• vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
• vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v
kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše
námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost


Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které
zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na
základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést,
může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických
databázích.


Právo vznést námitku proti zpracování


Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě
našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu
opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez
dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody
pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.


Právo podat stížnost


Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u
příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se
domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů
můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Jednoduše napište na náš emailový účet info@h2w.cz

Pokud se váš požadavek týká údajů o vaší platební kartě, předáme váš požadavek bance, která
zajistí jeho vyřízení.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve
výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto
lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás
samozřejmě budeme informovat.